Pravila in pogoji uporabe

SPLOŠNA PRAVILA IN POGOJI POSLOVANJA

Definicija pojmov

• Uporabnik = se nanaša na uporabnika prodajalca ali/in uporabnika kupca
• Uporabnik prodajalec = uporabnik spletne strani, ki objavlja oglase in prodaja določene izdelke
• Uporabnik kupec = uporabnik spletne strani, ki pregleduje oglase od drugih uporabnikov
prodajalcev in kupuje določene izdelke

1. Splošno

1. Z uporabo te spletne strani se uporabnik strinja z vsemi navedenimi pravili in pogoji uporabe.
2. V primeru, da se uporabnik z navedenimi pravili in pogoji uporabe ne strinja, ni upravičen do
uporabe te spletne strani in je primoran takoj zapustiti to spletno stran.
3. Pravila in pogoji uporabe se lahko spreminjajo. O spremembah bo uporabnik obveščen prek
e-pošte ali na spletni strani.
4. Uporaba spletne strani je na lastno odgovornost. V primeru, da pride do napake v sistemu,
spletna stran, njen lastnik in administrator niso odgovorni za prekinitev nakupa.
Prav tako niso odgovorni za objavo oglasov in njihovo vsebino.
5. Po uspešni registraciji uporabnik postane uporabnik prodajalec, ko zakupi naročnino na spletni
strani, ki je za fizične osebe brezplačna, pravne osebe pa plačajo določen znesek glede na
zakupljeno količino. Da uporabnik prodajalec lahko začne z oglaševanjem in prodajo svojih
izdelkov, se mora pred tem še registrirati na platformi Stripe, ki je plačilni sistem, preko katerega
bodo potekale transakcije. Po uspešni registraciji in verifikaciji na Stripu lahko se lahko fizična
oziroma pravna oseba s svojim računom poveže na našo spletno stran in začne z oglaševanjem
in prodajo.
6. Spletna stran, njen lastnik in administrator si pridržujejo pravico do blokiranja in izbrisa računa
uporabnika brez predhodnega opozorila v primeru, da uporabnik krši pravila spletne strani ali
zakon Republike Slovenije.
7. Vsak uporabnik lahko zahteva deaktivacijo in izbris svojega računa, ter s tem njegovih osebnih
podatkov, ki jih je prostovoljno podal že ob prvi registraciji.
8. Pogoj za deaktivacijo in izbris uporabnikovega računa so izpolnjene obveznosti prodajalca. Pod
izpolnjene obveznosti spada status zaključenega nakupa – torej, uporabnik mora tekoča naročila,
dražbe izpeljati do zaključka.
9. Spletna stran, njen lastnik in administrator niso odgovorni za uporabnike, njihove oglase, vsebine
oglasov, slike in ostale zadeve, povezane z oglasi.
10. Spletna stran, njen lastnik in administrator niso odgovorni za komentarje ali zasebna sporočila
uporabnikov v kakršnemkoli pomenu.
11. Komentarji in zasebna sporočila so namenjena komunikaciji med uporabniki o objavljenih
izdelkih. Strogo prepovedano je oglaševati karkoli drugega, izdelek ali storitev, kar ni objavljeno
kot oglas na tej spletni strani, se dogovarjati in izvajati kakršnekoli ilegalne aktivnosti, pošiljati
diskriminatorne, rasistične ali kakršnekoli žaljive oblike sporočil, vključno s preklinjanjem, in
grožnje.
12. Vsak uporabnik mora poskrbeti za varnost svojega računa na tej spletni strani. Priporočeno je,
da uporabniško ime in geslo hrani na varnem mestu in ju ne posreduje drugim osebam.
13. Spletna stran, njen lastnik in administrator svetujejo vsem registriranim uporabnikom, da
mesečno spremenijo svoje geslo.
14. Vse, kar je na tej spletni strani in kar je ustvarjeno s strani te spletne strani, njenega lastnika in
administratorja je last spletne strani, njenega lastnika in administratorja in je prepovedano
kopirati, uporabiti za lastne ali tuje potrebe, ali kakorkoli drugače posredovati.

2. Objava oglasov, prodaja in nakup, dražbe

1. Uporabnik prodajalec spletne strani, ki objavi oglas, mora objaviti prave slike in informacije o
izdelku, vključno s pomanjkljivostmi.
2. V primeru, da je uporabnik kupec plačal za določen izdelek, ali zmagal na dražbi, je uporabnik
prodajalec obvezan, da uporabniku kupcu pošlje kupljen izdelek.
3. Uporabnik kupec na lastno odgovornost kupi izdelek na spletni strani in je dolžan pred nakupom
natančno pregledati dane informacije o izdelku.
4. Spletna stran, njen lastnik in administrator niso odgovorni za izdelke in pošiljanje le-teh, ampak je
za to odgovoren uporabnik prodajalec.
5. Nakup rabljenih in novih izdelkov, vključno z izdelki na dražbah, poteka po načelu »videno-
kupljeno«. To velja samo takrat, ko so vsi podatki o izdelku (vključno s pomanjkljivostmi) napisani
pod opis brez prikrivanja kakršnihkoli napak, itd. Izdelek, ki ga kupec kupi od pravne osebe
oziroma podjetja ima garancijo, če je le-to navedeno.
6. Ko uporabnik kupec kupi določen izdelek, mora lastnik tega izdelka (uporabnik prodajalec) ta
izdelek poslati na poštni naslov uporabnika kupca najkasneje drugi delovni dan po prejetem
plačilu.
7. Uporabnik kupec, ki je zmagal na dražbi, je obvezan plačati izdelek, za katerega je dražil. Zmaga
na dražbi velja kot sklenjena pogodba o nakupu.
8. Pošiljanje izdelkov se izvaja obvezno s sledilno številko.

3. Postopek pri sprejemu paketa, reklamacija, vračilo kupnine, vračilo izdelka

1. Izdelkov, za katere plačilo ne bo potekalo prek spletne strani, ampak osebno, spletna stran, njen
lastnik in administrator ne smatrajo kot izdelke, prodane prek spletne strani in za kakršnekoli
zaplete, reklamacije niso odgovorni.
2. Uporabnik kupec naj ob prejetju izdelka še pred odprtjem paketa sledi naslednjemu postopku, saj
bomo le tako zmožni pomagati:
• Še zapakiran paket mora posneti pod vsakim kotom. Iz posnetka mora biti razvidno, da
paket ni odprt, prav tako morajo biti jasno razvidni podatki pošiljatelja in prejemnika.
• Posneti mora postopek odpiranja paketa. Vsebina paketa, izdelek mora biti viden.
• Iz posnetka mora biti razvidno stanje izdelka z vsemi možnimi pomanjkljivostmi,
napakami.
3. V primeru, da uporabnik kupec dobi napačen ali poškodovan izdelek, ima pravico do zahtevka za
reklamacijo in sledi naslednjemu postopku:
• V primeru, da izdelek, ki ga je objavil prodajalec, ni tak, kot je opisan v oglasu in/ali na
sliki, če je ta priložena (npr. izdelek ne dela, je poškodovan, uničen, kupec izdelka ni dobil,
ipd.), bo denar vrnjen uporabniku kupcu, uporabnik kupec pa bo izdelek poslal nazaj
uporabniku prodajalcu.
• Najprej mora kontaktirati uporabnika prodajalca. V primeru, da se ta ne odziva oziroma
ne prideta do sporazuma, uporabnik kupec kontaktira podporo spletne strani oziroma
administratorja, ki bo posredoval in urejal finančne zadeve.
• V primeru, da se uporabnik kupec ali uporabnik prodajalec ne strinjata z odločitvijo
administratorja spletne strani, imata možnost, da spor nadaljujeta na pristojnem sodišču.
S tem se strinjata, da spletna stran, njen lastnik in administrator niso odgovorni za
kakršnokoli nastalo škodo ali sodni izid, prav tako niso del sodnega postopka in jih ne
morete tožiti ali pravno preganjati za karkoli. To določa že člen na začetku, ki odreja, da
uporabnik spletno stran uporablja izključno na lastno odgovornost in ob uporabi spletne
strani sprejema vse pogoje.
4. Za dan prejetja izdelka se šteje datum, ko je kupec osebno sprejel izdelek in to potrdil s svojim
podpisom na pošti ali pri kurirju.
5. Pred uveljavljanem reklamacije s strani te spletne strani je kupec dolžan kontaktirati najprej
prodajalca. V primeru, da prodajalec v roku 24 ur ne odgovori, se kupec obrne na spletno stran in
vloži zahtevek za reklamacijo.
6. Reklamacija velja samo, če uporabnik kupec v najkrajšem možnem času oz. najkasneje v roku 5
delovnih dni od prejetja izdelka spletni strani, njenemu lastniku in administratorju pisno prek
obrazca sporoči, da izdelek ne ustreza določenim kriterijem. (nekateri so napisani v 3. členu v 1.
točki poglavja »Postopek pri sprejemu paketa, reklamacija, vračilo kupnine, vračilo izdelka«).
7. Pravico do zahtevka za reklamacijo ima uporabnik kupec, ki sledi in zadosti vsem tistim
navedenim pogojem, ki so v določenem primeru relevantni.
8. V kolikor vsi relevantni pogoji za določen primer niso izpolnjeni, reklamacije ni mogoče
uveljavljati!
9. Spletna stran, njen lastnik in administrator si pridržujejo pravico do povračila kupnine kupcu v
primeru, da uporabnik prodajalec v določenem časovnem obdobju, ki je naveden zgoraj, v 6.
členu poglavja »Postopek pri sprejemu paketa, reklamacija, vračilo kupnine, vračilo izdelka«
(najkrajši možni čas oz. najkasneje v roku 2 delovnih dni) že kupljenega izdelka s strani
uporabnika kupca ni poslal, če je uporabnik prodajalec zamolčal oz. prikril dejansko stanje
izdelka, ali v primeru kakršnegakoli drugega razloga, za katerega bi spletna stran, njen lastnik in
administrator na podlagi dokazov ugotovili, da je bila storjena krivica uporabniku kupcu.
10. Uporabnik kupec ima na voljo 3-dnevni rok za vračilo kupljenega izdelka, v primeru, da izdelek ne
ustreza slikam ali/in opisu oglasa. 3-dnevni rok začne teči od dneva, ko se kupec s prodajalcem
ali (v primerih, da prodajalec kupca ignorira in mu ne odgovarja ali pa da preiskava dokazov
odloči v dobro kupcu) administratorjem te spletne strani dokončno zmeni za vračilo izdelka.
11. Postopek za primer vračila izdelka uporabniku prodajalcu in vračila kupnine uporabniku kupcu:
• Uporabnik kupec vrne izdelek v takem stanju, kot ga je prejel. Uporabnik prodajalec vrne
kupnino in denar za poštnino v roku 2 delovnih dni od prejema izdelka.
12. Uporabnik kupec se zavezuje, da izdelek vrne v istem stanju, kot ga je prejel.
13. Uporabnik prodajalec kot fizična oseba prodaja izdelke, za katere garancije ni, razen če prodaja
izdelek, ki ga je kupil v trgovini in ima zanj račun.
14. Uporabnik prodajalec kot pravna oseba prodaja izdelke, ki imajo lahko garancijo. Za garancijo
posameznega izdelka se uporabnik kupec pozanima neposredno pri uporabniku prodajalcu.
15. Kupec si lahko v roku 14 dni premisli in vrne izdelek, ki ga je kupil od pravne osebe. Pri nakupu
od fizične osebe kupec glede na Zakon o varstvu potrošnikov nima te pravice.

4. Osebni podatki

1. Vsi uporabniki so ob registraciji obvezani vsa polja izpolniti z resničnimi podatki.
Zahtevane in vpisane podatke bo vsak uporabnik potrdil kot resnične s priloženim
skeniranim osebnim dokumentom ali potnim listom. V primeru zmage pri nagradni igri, ali
spora med kupcem in prodajalcem, bodo zahtevane osebe morale ponovno potrditi
podatke. Če se podatki ne bodo ujemali s tistimi, ki so bili navedeni na začetku
registracije, nagrada ne bo podeljena, uporabnik pa bo blokiran in izbrisan. Blokada in
izbris računa velja tudi v primeru lažnega profila ali suma za lažni profil, uporabo računa
za namen goljufanja ali v druge namene, ki so v nasprotju s pogoji te spletne strani in
zakonov Republike Slovenije.
2. V primeru, da je uporabnik mladoleten, mora ob registraciji priložiti soglasje zakonskega
skrbnika in kopijo njegovega/njenega osebnega dokumenta.

5. Provizija

1. Spletna stran ob uspešni prodaji izdelka uporabniku prodajalcu zaračuna provizijo, ki znaša 5%
kupnine določenega izdelka. Poleg tega plačilni posrednik Stripe vzame svojo provizijo, ki znaša
1,4% + 0,25€ na vsako transakcijo. V primeru vračila kupnine spletna stran svoj del provizije vrne
uporabniku prodajalcu, plačilni posrednik Stripe pa zadrži svoj del provizije. V tem primeru
uporabnik kupec dobi polno kupnino nazaj, uporabnik prodajalec pa bo na računu Stripe za 1,4%
+ 0,25€ v minusu. Ta del provizije bo Stripe uporabniku prodajalcu kasneje trgal iz osebnega
računa.

6. Računi

1. Izdajanje računov in vse v zvezi z davčno blagajno ureja Zakon o davčnem potrjevanju računov
(ZDavPR).
2. Originalni račun dobite samo od pravne osebe oziroma podjetja ob prejetju izdelka (lahko tudi
prej ali kasneje, odvisno od njihovega načina poslovanja). Računi, ki so avtomatsko izdani na
spletni strani, so vam na voljo na vašem uporabniškem računu, prav tako ga dobite na vaš
elektronski naslov. To ni originalen račun, ampak potrdilo o naročenih in plačanih izdelkih.
Računi, izdani za storitev naše spletne strani, bodo poslani na vaš elektronski naslov.
3. Uporabnik kupec ob nakupu/plačilu določenega izdelka na svoj e-poštni naslov, ki ga je navedel
ob registraciji, dobi avtomatsko sporočilo, ki predstavlja potrdilo naročila/nakupa.
4. Pravila glede izdajanja računov:
• Fizične osebe ne morejo izdajati računov.
• Pravne osebe, podjetja izdajajo račune.
• Spletna stran, njen lastnik in administrator uporabnikom izdaja račune v primeru naročila
in nakupa storitev, ki jih spletna stran, njen lastnik in administrator ponujajo kot plačljive.

7. Zakoni RS, omejitve in prepovedi

1. Ponovno: Komentarji in zasebna sporočila so namenjena komunikaciji med uporabniki o
objavljenih izdelkih. Strogo prepovedano je oglaševati karkoli drugega, izdelek ali storitev, kar ni
objavljeno kot oglas na tej spletni strani, se dogovarjati in izvajati kakršnekoli ilegalne aktivnosti,
pošiljati diskriminatorne, rasistične ali kakršnekoli žaljive oblike sporočil, vključno s preklinjanjem,
in grožnje.
2. Prepovedano je oglaševati in prodajati:
• Ukradeno, piratsko in ponarejeno blago
• Tobak in tobačne izdelke
• Nevarne materiale
• Kemikalije, zdravila, droge
• Osebe, dele telesa, telesne tekočine
• Pesticide
• Pornografijo
• Orožje
• Vse vrste ostalih prepovedanih dobrin, nezakonitih storitev in izdelkov
3. Za zdravila velja Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP) in Pravilnik o oglaševanju
zdravil in medicinskih pripomočkov.
4. Prodaja alkohola mora biti v skladu z Zakonom o omejevanju porabe alkohola (ZOPA), Zakonom
o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) in Zakonom
o medijih (Zmed).
5. Oglaševanje storitev in dela mora biti v skladu z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja
na črno (ZPDZC-1).
6. Prodaja živali mora biti v skladu z Zakonom o zaščiti živali (ZZZiv) in ostalimi pristojnimi zakoni, ki
to urejajo, prodaja rastlin pa mora biti v skladu z Zakonom o ohranjanju narave (ZON) in ostalimi
pristojnimi zakoni, ki to urejajo.
7. Kar se tiče osebnih podatkov velja Zakon o osebnih podatkih (ZVOP-1).
8. Veljajo tudi: Obligacijski zakonik (OZ), Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) in Zakon
o varstvu potrošnikov (ZVPot).
9. Poleg zgoraj naštetih zakonov je treba upoštevati še vse ostale zakone, predpise, akte itd. na
krajevnem, državnem in mednarodnem nivoju.
10. Za reševanje sporov izven sodišča velja Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških
sporov (ZIsRPS).

8. Pravilnik o nagradnih igrah

1. Sodeluje lahko vsak že preverjen in potrjen uporabnik, ki mora biti državljan Republike Slovenije
in imeti stalen naslov v Sloveniji.
2. V nagradnih igrah ne smejo sodelovati lastniki ali administratorji te spletne strani, zaposleni in
njihovi ožji člani družine.
3. Zmagovalec bo izbran naključno s pomočjo računalniškega sistema. Istočasno bo nagrajenec oz.
nagrajenci nagradne igre objavljeni na spletni strani, prav tako bodo obveščeni prek elektronske
pošte.
4. Na naši spletni strani boste lahko sodelovali v naših nagradnih igrah kot tudi v gostujočih
nagradnih igrah, ki jih bodo oglaševala druga podjetja, itd. Za gostujoče nagradne igre bo veljal
pravilnik podjetja, ki le-to prireja.
5. V primeru, da je nagrad več, jih med sabo ni možno menjavati. Prav tako nagrade ni možno
zamenjati za denar in nagrade ni možno prenesti na drugo osebo.
6. Iz spletne strani z nagradno igro ali iz objavljene nagradne igre na socialnih omrežjih, npr. na
Facebooku, Instagramu, bo razvidno:
• Nagrada oz. nagrade
• Trajanje nagradne igre
• Potrebni pogoji za izvedbo nagradne igre (npr. minimalno število udeležencev)
7. V primeru, da potrebnim pogojem za izvedbo nagradne igre ne bo zadoščeno, se bo trajanje
nagradne igre podaljšalo, ali pa bo nagrada (ali nagrade) te določene nagradne igre prenesene v
naslednjo nagradno igro.
8. V primeru, da spletna stran, njen lastnik in administrator ugotovijo, da ima uporabnik, ki je zmagal
v nagradni igri, registriranih več računov ali so podatki, ki jih je navedel ob registraciji neresnični,
se žrebanje ponovi, nagrada gre v naslednji krog žrebanja, uporabnika pa doleti izbris vseh
njegovih računov.
9. Zaželeno je, da uporabnik, ki je zmagal v nagradni igri in prejel nagrado, slika svojo nagrado in
sliko pošlje na elektronski naslov nagradna.igra@zagrabi.si. Ni nujno, da je na sliki razviden
obraz zmagovalca, je pa zaželeno, da je slika z nagrado, ki jo je zmagovalec prejel, razločna in
se na njej nagrada jasno vidi. Spletna stran, njen lastnik in administrator bodo sliko uporabili za
svoje namene oglaševanja na socialnih omrežjih.
10. Uporabnik, ki se prijavi na nagradno igro, je obvezan prebrati pogoje in pravila sodelovanja pri
nagradnih igrah, ki so objavljena ob vsaki nagradni igri in ta, ki jih najde pod Splošnimi pogoji
poslovanja, pod razdelkom Pravilnik o nagradnih igrah.
11. Ta Pravilnik o nagradnih igrah velja za vse nagradne igre, tudi tiste na socialnih omrežjih (npr. na
Facebooku, Instagramu) razen če je navedeno drugače.

12. Akontacija dohodnine
• To urejata Zakon o dohodnini in Zakon o davčnem postopku:
Dobitek je obdavčen, kadar njegova vrednost presega 42€.
V primeru, da je vrednost dobitka višja od 42€, se akontacija dohodnine izračuna in
plača po stopnji 25% od vrednosti dobitka.
Akontacijo dohodnine od dobitka, višjega od 42€, je dolžan plačati podeljevalec
nagrade.
Zmagovalcu nagrade, katere vrednost je višja od 42€, se višina te nagrade in
akontacija dohodnine vštejeta v letno odmero dohodnine.
Zmagovalec nagrade, katere vrednost je višja od 42€, je podeljevalcu nagrade dolžen
v določenem roku posredovati svojo davčno številko, drugače izgubi pravico do
nagrade.

13. Za vse v povezavi z nagradnimi igrami velja Zakon o varstvu konkurence (ZVK), Zakon o varstvu
potrošnikov (ZVPot) in Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami
(ZVPNPP).

9. Politika zasebnosti, varstvo osebnih podatkov in piškotki

• To spletno mesto in njen upravljalec z osebnimi podatki ravna v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov, Splošno uredbo EU o varstvu podatkov in z vsemi veljavnimi predpisi.
• Politika zasebnosti te spletne strani, zagrabi.si, se ukvarja z osnovami osebnih podatkov
prodajalcev, obiskovalcev in strank, katerih podatke shranjuje ali deli trgovina prodajalcev na tej
spletni strani ter se dotika tudi tistih, ki imajo dostop do teh podatkov. Vaše podatke zbiramo med
postopkom plačevanja in naročanja v naši trgovini.
1. Podatki, ki jih spletna stran zbira, so:
• Fantazijsko ime trgovine
• Uporabniški naslov
• Ime
• Priimek
• Uporabniško ime
• Telefonska številka
• E-mail
• IP naslovi
• Pri podjetjih še davčna številka in ime podjetja
2. Med obiskom naše strani, spremljamo:
• Trgovine, ki ste si jih ogledali: to bomo uporabili, na primer, da vam pokažemo trgovine, ki
ste si jih nedavno ogledali.
• Izdelke, ki ste si jih ogledali: to bomo uporabili, na primer, da vam pokažemo izdelke, ki
ste si jih nedavno ogledali.
• Lokacijo, IP naslov in tip brskalnika: to bomo uporabili za izračun poštnine.
• Naslov dostave: prosili vas bomo, da vpišite naslov, na katerega bi radi prejeli izdelek, saj
tako, na primer, ocenimo stroške poštnine, še preden naročite izdelek, kasneje pa tudi za to,
da vemo, kam ta izdelek poslati.

• Uporabljamo tudi piškotke, da spremljamo vsebino vaše košarice, medtem ko se vi
sprehajate po naši spletni strani. Če vas zanima več o piškotkih, sledite TEJ povezavi.
3. Pri nakupih vas bomo prosili za vaše podatke, vključno z vašim imenom, naslovom za račun,
naslovom za dostavo, elektronskim naslovom, telefonsko številko, podatki kreditne kartice oz.
drugega plačilnega sredstva in ostalimi podatki glede vašega računa, kot sta uporabniško ime in
geslo. Te podatke bomo uporabili za namene, kot so:
• Pošiljanje informacij/obvestil o vašem računu in naročilu
• Odgovarjanje na vaše zahteve, vključno z vračilom denarja/kupnine in pritožbami
• Procesiranje plačila in preprečevanje goljufij
• Ustvarjanje vašega računa v naši trgovini
• Delovanje v skladu z zakonskimi odgovornostmi, na primer, izračun davka
• Izboljšanje ponudb v naši trgovini
• Pošiljanje oglasov in ponudb, če se boste za to odločili
• Če boste ustvarili račun, bomo shranili vaše ime, naslov, elektronski naslov in telefonsko
številko. Ti podatki se bodo shranili za namen krajšega in učinkovitejšega naročanja v
prihodnje.
4. Podatki so nujni za registracijo uporabnika, saj so pogoj za preverjanje identitete uporabnika in
preprečevanje ustvarjanja lažnih računov in profilov. Poleg tega so podatki potrebni za zaključek
nakupa in dostavo izdelka.
5. Podatki, ki jih uporabnik vpiše ob registraciji, so skriti javnosti in vidni samo administratorju in
upravljalcu spletne strani.
Ime trgovine in fantazijsko ime uporabnika sta vidna vsem, vsak uporabnik pa lahko
drugim pokaže ali skrije svoje podatke: ime, priimek in naslov prebivališča.
Ob nakupu izdelka so podatki prodajalca in kupca vidni obema. Prodajalec ob naročilu
izdelka s strani kupca dobi vpogled v določene podatke kupca: ime, priimek, naslov
prebivališča, telefonska številka in IP naslov.
Spletno mesto uporablja piškotke. To so podatki, ki se ob obisku spletne strani shranijo na
uporabnikov računalnik in se ob ponovnem obisku spletne strani uporabijo za
prepoznavanje in zbiranje podatkov uporabnika.
Spletno mesto uporablja obvezne piškotke, ki so nujni za delovanje spletne strani,
analitične piškotke, ki se uporabljajo za statistiko in analitiko, ter piškotke za oglaševanje,
ki poskrbijo za polno izkušnjo uporabnika in oglase prilagodijo glede na zanimanja
uporabnika.
Področje zasebnosti urejata slovenska zakonodaja in evropska zakonodaja. Torej, Zakon
o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter
druga slovenska in evropska zakonodaja, ki urejata posamezna področja.

6. Kdo v naši ekipi ima dostop:

Kdo v naši ekipi ima dostop:
• Administrator spletne strani in člani naše ekipe zagrabi.si imajo dostop do vaših osebnih
podatkov.
• Do spodaj navedenih podatkov imajo dostop tudi lastniki trgovin, v primeru, če pri njih
kupite izdelek:

o Podatki naročila, kot so, kaj/kateri izdelek je bil kupljen, kdaj je bil kupljen in kam
mora biti poslan.
o Podatki stranke/naročnika/kupca, kot so, vaše ime, elektronski naslov, naslov za
račun in podatki glede dostave.

• Člani ekipe zagrabi.si, predstavnik za pomoč uporabnikom, administrator in osebje, ki se
ukvarja z oglaševanjem imajo dostop do podatkov, saj pomagajo izpolniti naročila, procesirajo
vračila denarja/kupnine in vam odgovarjajo na vprašanja, zahteve.
7. Povezani smo s tretjimi osebami, ki nam pomagajo vzdrževati popolno uporabniško izkušnjo za
vas glede naročil in ostalih storitev. Na primer – uporabljamo varna plačilna vrata za procesiranje
in izpopolnjevanje vaših naročil, uporabljamo tudi analitične spletne programe, ki izboljšujejo vaše
trgovine in splošne uporabniške izkušnje.
8. Plačila sprejemamo prek plačilnega sistema Stripe. Pri procesiranju plačila bo imel Stripe dostop
do nekaterih vaših podatkov, vključno s podatki, kot je končni znesek in podatki za izdajo računa,
ki jih Stripe potrebuje za uspešno opravljeno plačilo. Za več podrobnosti glejte politiko zasebnosti
Stripe-a.
9. Če uporabnik želi izvoziti svoje podatke, da bi si jih ogledal ali za kateri drug namen, bodo morali
administratorji ali lastniki spletnega mesta poslati zahtevo prek elektronskega naslova temu
določenemu uporabniku.
10. Če uporabnik da zahtevo za izbris svojih osebnih podatkov, mora administrator spletnega mesta
slediti istemu postopku.

 

Upravljalec spletne strani www.zagrabi.si:

• Spletna prodaja, Adis Mušić, s.p.
• Društvena ulica 35
• 1000 Ljubljana
• Davčna številka: 39713377
• Matična številka: 8704546000
• e-poštni naslov: podpora@zagrabi.si

O naši strani

Nova spletna platforma, kjer poteka prodaja, kupovanje in dražbe med uporabniki. Vse poteka direktno na platformi, kjer se varno plačuje z debetno oziroma kreditno kartico in prav tako prejemanje denarja na svoj račun. Pričakujte tudi nagradne igre

Sledite nam na socialnih omežjih

Zagrabi
Logo
Ponovno nastavite geslo
Primerjaj izdelke
  • Total (0)
Primerjaj
0
Košarica
preloader